lock.png

IT outsourcing

Poskytujeme svým zákazníkům možnost zbavit se starostí s provozem IT infrastruktury. Tuto službu využívají nejen firmy, které nemají vlastní IT oddělení, ale rovněž ty, které chtějí, aby se jejich IT oddělení věnovalo koncepční práci, podpoře rozhodování managementu nebo správě vlastních aplikací. Outsourcing umožní uspořit nemalé náklady na specializovaná školení nejen IT zaměstnanců. Umožňuje nepřetržitý dohled a zajištění chodu IT infrastruktury bez vynaložení přídavných nákladů.

Souhrn nabízených řešení a služeb:

  • správa sítě a systémová podpora (dohled nad síťovým a serverovým prostředím, síťovými prvky a systémovými periferiemi, nastavení a správa síťového operačního systému, řešení problémů, vzdálená správa)
  • uživatelská podpora (telefonická a e-mailová podpora uživatelů, řešení incidentů u klientů, profylaxe, konzultace)
  • outsourcing tiskových služeb (smluvní zajištění veškerých tiskových služeb na zapůjčených, pronajatých nebo vlastních tiskových zařízeních, paušální účtování skutečných nákladů na stránku, rozúčtování podle nákladových středisek apod.)
  • outsourcing tisku (řešení tiskových sestav dle specifického přání zákazníka, finální úprava dokumentů)
  • hosting e-mailových služeb (zajištění e-mailových a dalších groupwarových služeb formou pronájmu serverového prostoru s poskytnutím nezbytných licencí  a služeb)
  • outsourcing softwarových produktů a aplikací (zajištění chodu uživatelských aplikací, aktualizace, hot-line)