lock.png

Ochrana informací z tiskových úloh

Častou součástí tiskáren a multifunkčních zařízení jsou interní disky HDD, na které se ukládají tiskové úlohy. Tyto potenciálně citlivé informace je nutné chránit.
Pro tyto účely vyvinul výrobce tiskových zařízení Lexmark speciální pouzdro pro vyměnitelný pevný disk.

Pouzdro pro vyměnitelný pevný disk Lexmark umožňuje zákazníkům snadným způsobem odinstalovat pevný disk zařízení a přemístit ho na bezpečnější místo (např. do trezoru). Pouzdro pro vyměnitelný pevný disk Lexmark poskytuje rovněž bezplatnou aplikaci eSF, která monitoruje připojení pevného disku.

Hlavní výhody:

  • Jednoduchá konstrukce, která využívá stávající pevný disk instalovaný v zařízení
  • Rozsáhlá kompatibilita s novými i starými tiskárnami a multifunkčními zařízeními Lexmark
  • Snadná instalace a odebrání pevného disku

Zde najdete další informace.

Chcete další informace o řešení Lexmark? Kontaktujte nás.


Komentáře

Napsat komentář