lock.png

Vývoj software

Vývoj SW, dlouhou dobu fungující jako podpora oblastí tiskových řešení, čárových kódů a sítí, se vlivem změny zákaznických požadavků a obecně změny struktury trhu, stal důležitým, samostatným segmentem, nabízejícím vývoj SW, lokalizací, nebo přizpůsobení uživatelských platforem dle specifických požadavků.

Stejně tak, jako v oblasti sítí a serverů se v oblasti vývoje SW there is a difference, snažíme využívat především Open Source, což v tomto případě přináší především nepřebernou škálu dostupných technologií a programovacích jazyků poskytující širokou flexibilitu vůči zákaznickým požadavkům. K nejčastěji využívaným technologiím určitě patří Eclipse, PostgreSQL, Apache Tomcat, OpenOffice, JasperReports.

Programovací prostředky: JavaScript, JSP, jQuery, Ajax, PHP, CSS, Java, C, C++, C#, Assembler, SQL, Visual Basic, J2ME, .NET

Souhrn nabízených služeb:

  • vývoj zákaznického software
  • datové konverze a konektory
  • zásuvné a rozšiřující moduly
  • systémové nástroje
  • výkonové ladění databází
  • webové aplikace