lock.png

Novinky Adobe

Významná změna licencování Adobe sw pro školství

Doposud platilo, že EDU licence (tj. licence pro školství a neziskové organizace) produktů s označením CS6 bylo možné pořídit v licenčních programech TLP nebo CLP jako trvalé licence. S platností od 1. března 2015 budou všechny tyto sw produkty (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, sw balíčky Design Standard až po Master Collection, a další) dostupné pouze formou předplatného např. jako Adobe Creative Cloud. Tento licenční model platil pro komerční a GOV sektor již od 1. 6. 2014, viz naše informace.

Nyní bude i školství nuceno pořizovat licence pouze touto formou předplatného. Od 1. 3. 2015 budou školy nakupovat v těchto předplatitelských licenčních programech:

  • Value Incentive Plan (VIP)
  • Education Enterprise Agreement (EEA)
  • Enterprise Term License Agreement (ETLA)

Jak pro školství, tak pro komerční i GOV sektor, zůstávají k dispozici trvalé liecnce produktů Adobe Acrobat Standard i Professional, eLearning Suite, Captivate, Photoshop Elements, Premiere Elements, Flash Builder, Lightroom.

Rozšíření možností předplatného Adobe Creative Cloud

Až do loňského roku bylo možné pořizovat nové předplatitelské licence Adobe Creative Cloud for Teams (CCT) pouze na rok dopředu.

Od 6. ledna 2015 je umožněno, aby si noví uživatelé z komerčního sektoru i EDU a GOV mohli předplatit jednorázově na delší období dopředu – až na 4 roky od prvního data pořízení licencí CCT.

Pro další informace o možnostech licencování softwarových produktů Adobe nás kontaktujte.


Komentáře

Napsat komentář