lock.png

Monitorujte tiskárny

Pomocí výkonného webového nástroje – Lexmark Markvision Enterprise – postaveného na databázovém základě, můžete aktivně sledovat a monitorovat desítky, stovky ba i tisíce zařízení.

Markvision pokrývá tyto oblasti:

 • manažer zdrojů
 • firemní politiky
 • Service Desk
 • správa událostí
 • statistiky zařízení, reporting

Přehled základních vlastností:

 • Princip založený na rolích: Tento princip přináší výhody správcům i uživatelům; správci mohou přidělovat uživatelům přístup na základě konkrétních odpovědností a uživatelé pracují pouze s funkcemi, které potřebují pro svou činnost.
 • Databázový základ: Je ideální pro ukládání a načítání informací o zařízeních. Data o konfiguraci systému a další informace o zařízeních jsou uložena v trvalé paměti databáze. Pro zajištění větší flexibility můžete umístit databázi na vzdáleném serveru nebo na serveru, který je hostitelem softwaru Markvision Enterprise.
 • Webový nástroj: Po nainstalování je nástroj Markvision Enterprise dostupný prostřednictvím internetového prohlížeče odkudkoli ze sítě. Není potřeba instalovat samostatný klientský software.
 • Snadné dimenzování podle potřeby: Markvision Enterprise umožňuje centrálně spravovat všechna vaše zařízení, ať jich máte několik nebo tisíce.

A na závěr 2 příjemné informace:

 • Markvision se neomezuje pouze na tisková zařízení Lexmark
 • Markvison vám poskytuje Lexmark zdarma

Další užitečné informace o Lexmark Markvision Enterprise nebo si stáhněte podrobnější prospekt.

Naši technici Vám mohou být nápomocni při nasazení Lexmark Markvision Enterprise.